Насыяга арыз
Чакыруу
Техникалык колдоо
Суроолор жана жооптор
Наши награды
Сыйлыктар
Кардарлардын ишеними ар дайым АзияКредит компаниясында биринчи орунда турат, бул профессионалдык коомдоштукту таанып билүүнүн маанилүүлүгү менен. Жыл сайын АзияКредит адистештирилген иш-чараларга катышат, компетенттүү кесиптештерибиз биздин долбоорлорду жана жетишкендиктерибизди баалашат. Биздин тажрыйбабыздын өзгөчөлүгүн жана маанисин таанып билүү компания үчүн жана ар бир кызматкер үчүн жекече баалуу!
Присвоение Альфа-Банком статуса «Бизнес Класса ААА»
Премия «Золотой Рубль» в номинации «Инновационный продукт», 2019 год
Диплом победителя третьего Всероссийского конкурса социально значимых проектов, 2019 год
Благодарность СРО «МиР» за вклад в повышение финансовой грамотности граждан, 2018 год
Премия «Золотой Рубль» в номинации «Социальный проект года», 2018 год
Диплом участника конкурса социально-значимых проектов, 2018 год
Премия «Золотой Рубль» в номинации «Высокое качество работы с заемщиками», 2017 год
Диплом участника XII ежегодного конкурса «Российские премии фонда City в области микропредпринимательства», 2016 год
Призер ЦФТ «Лучший партнерский StartUp года»